Лісовпорядкування

13.12.2021 Пулин АПК

Метою проведення лісовпорядкування є розробка системи заходів, спрямованих на забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення багатофункціонального лісового господарства, розширене відтворення лісів, їх охорони і захисту, раціонального невиснажливого використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності лісів.

Основними завданнями лісовпорядкування є:

- здійснення внутрішньогосподарської організації лісового фонду України;

- отримання  достовірної і різносторонньої інформації про лісові ресурси, стан лісів і динаміку лісового фонду;

- створення і систематичне оновлення інформаційної бази даних з лісового фонду і лісових ресурсів, що є основою державного лісового кадастру, здійснення лісового моніторингу та ведення безперервного лісовпорядкування;

- складання документів з інвентаризації і обліку лісів;

- складання лісових карт;

- визначення науково-обґрунтованих розмірів і територіального розміщення невиснажливого та раціонального користування різними лісовими ресурсами;

- визначення заходів щодо відтворення, охорони і захисту лісів та інших видів лісогосподарської діяльності;

- контроль за реалізацією проектів організації і розвитку лісового господарства.

Підставою для проведення будь-якої рубки являється лісорубний квиток, який видається лісокористувачу на основі матеріалів лісовпорядкування, розрахункової лісосіки, актів обстеження, матеріалів таксації та відводу лісосік.